Przeciwciała podczas ciąży

Jednym z ważnych wskaźników podczas ciąży jest wynik badania krwi na przynależność do rezusa. Po wykryciu ujemnego czynnika Rh asystenci laboratoryjni kontynuują badanie i wykrywają obecność przeciwciał podczas ciąży, więc ich obecność wskazuje na możliwe powikłania. Istotą konfliktu w systemie matka-płód jest to, że zarodek kobiety w ciąży jest ciałem częściowo obcym. Reakcja odrzucenia przeszczepu przebiega na różne sposoby:

  • Wczesna zatrucie;
  • Gestoza drugiej połowy ciąży;
  • Konflikt dotyczący grupowej lub rezusowej przynależności krwi.

Najbardziej niebezpieczna reakcja występuje na poziomie krwinek - czerwonych krwinek. Wszystkie narządy ciała są odżywiane z powodu czerwonych krwinek, gdy zostają zniszczone, następuje stan głodu tlenu, co prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji. Dlatego analiza obecności przeciwciał w czasie ciąży jest tak ważna, jeśli przyszła matka ma ujemny wynik Rh we krwi.

Przeciwciała we krwi podczas ciąży

Przeciwciała to komórki odpornościowe odpowiedzialne za rozpoznawanie i niszczenie obcych pierwiastków. Mogą to być bakterie, wirusy, substancje toksyczne, a także komórki własnego ciała lub płodu.

Współczynnik Rh krwi jest indywidualnym markerem. Jest albo obecny w błonach czerwonych krwinek, albo go nie ma. Dlatego krew badanych osób może być Rh dodatnia lub Rh ujemna. Istnieją przypadki laboratoryjne, w których rezus jest dodatni u tej samej kobiety, ale w kolejnych analizach nie jest wykrywany. Wynik analizy przeciwciał we krwi podczas ciąży z dodatnim czynnikiem Rhesus staje się niezrozumiały. Ale wszystko jest wyjaśnione z genetycznego punktu widzenia.

Mechanizm powstawania czynnika Rhesus

Czynnik Rh krwi jest dziedziczony przez dwie pary alleli. Geny oznaczone D i d wskazują na dominujący i recesywny typ dziedziczenia. Gdy płód jest zdominowany przez dominujące allele (DD), wynik testu krwi Rhesus jest dodatni. Jeśli odpowiednio recesywne (dd) - ujemne. Każda inna kombinacja genów: dD lub Dd, - wykazuje pozytywną reakcję. Jeśli dominujące allele są mniejsze niż 25%, Rhesus pojawia się w analizach, a następnie nie pojawia się („znika”). Dlatego przeciwciała w czasie ciąży mogą pojawiać się nawet z czynnikiem Rh „ujemnym” (dD) lub „słabym” (Dd).

Mechanizm dziedziczenia wyjaśnia również, dlaczego dziecko Rh-dodatnie może urodzić się z rodziców, którzy nie mają Rhesus. Podczas „mieszania” genów powstają pary, które niosą gen dominujący. To wszystko.

Wpływ przeciwciał podczas ciąży na płód i noworodka

Konflikt Rhesus występuje tylko wtedy, gdy dziecko ma znacznik Rhesus i jest całkowicie nieobecny we krwi matki. Kiedy płód znajduje się w macicy, następuje aktywna wymiana gazowa między czerwonymi krwinkami matki i zarodka. Gdy obie krwinki czerwone są naładowane jednakowo, nic się nie dzieje. Ale „plus” przyciąga „minus” i obie komórki trzymają się razem. Aby zapobiec aglutynacji, przeciwciała w ciąży pojawiają się we krwi matki, które odkładają się w czerwonych krwinkach płodu. W rezultacie krew matki pozostaje nienaruszona, ale komórki odpornościowe gromadzą się na czerwonych krwinkach dziecka, które stopniowo niszczą białkowy składnik hemoglobiny.

We wczesnych stadiach ciąży grozi poronieniem. Późno - rozwój żółtaczki hemolitycznej z uszkodzeniem narządów krwiotwórczych i mózgu dziecka.

Miano przeciwciał w ciąży

Tytuł odnosi się do liczby wskaźników w analizach. Gdy kobieta zachodzi w ciążę, pod warunkiem, że płód ma dodatni rezus krwi, powstają przeciwciała klasy M. Ich masa cząsteczkowa jest tak wysoka, że ​​komórki nie wnikają w ścianę naczyń kosmówki i barierę łożyskową. Ale gdy ciąża się powtarza, we krwi matki znajdują się przeciwciała (powstają natychmiast i pozostają do końca życia), teraz wytwarzane są tylko komórki „szybkiej odpowiedzi”, immunoglobuliny klasy G. Swobodnie przechodzą przez naturalne filtry i mogą powodować reakcję odrzucenia lub i choroba hemolityczna płodu lub noworodka. Podczas rejestracji określa się miano przeciwciał podczas ciąży, które należy sprawdzić dynamicznie. Okresowo wykonuje się badania krwi, podczas których określa się wzrost miana przeciwciał. Albo pozostaje niezmieniony, albo rośnie. W tym przypadku liczą się liczby i tempo wzrostu ilości. Przy przyspieszonym wzroście miana podejmowane są niezbędne środki. Z reguły leczenie ogranicza się do metod terapeutycznych.

Obecnie kontrola przeciwciał w czasie ciąży jest przeprowadzana regularnie, co pozwala wybrać odpowiednią taktykę podczas porodu. Są produkowane zgodnie z planem, to znaczy zachowawczo lub szybko. Nie zależy to od ilości przeciwciał w czasie ciąży, ale wpływa na dodatkowe środki zapobiegania chorobie hemolitycznej noworodka. W szczególnych przypadkach dziecko otrzymuje transfuzję krwi, a do tej manipulacji wszystko musi być wcześniej przygotowane.

Jaka powinna być norma przeciwciał w czasie ciąży?

Testy na przeciwciała w czasie ciąży są wykonywane regularnie w przypadkach, gdy przyszła matka ma powiązanie z krwią ujemną pod względem Rh. Z reguły wyniki badań krwi nie budzą obaw. Lekarze nie mówią nic o wzroście przeciwciał, ponieważ nie obserwuje się tego. Być może dlatego uważa się, że przeciwciała podczas ciąży mają pewną normę. W rzeczywistości ich obecność nie wskazuje ani na normę, ani na patologię. W przypadku gwałtownego wzrostu liczby immunoglobulin G kobieta jest proponowana do porodu w ośrodku okołoporodowym lub na regionalnym oddziale położniczym z oddziałem intensywnej opieki dla noworodków.