Kompatybilność mężczyzn i kobiet

Aby zbudować idealny związek, mężczyzna i kobieta pokonują wiele przeszkód. Z reguły pary działają metodą prób i błędów. Istnieje jednak sposób, aby pomóc z wyprzedzeniem wiedzieć, czy związek będzie silny. Nawet przed legalnym małżeństwem ważne jest ustalenie zgodności mężczyzn i kobiet w różnych aspektach życia.

Kompatybilność z partnerem

Jest to czynnik, który ocenia zdolność małżonków do utrzymania budżetu rodzinnego. Co więcej, pozycja ta obejmuje nie tyle zarabianie pieniędzy, co ich wydatki. Jeśli mężczyzna i kobieta planują wydatki inaczej, może to prowadzić do poważnych nieporozumień w rodzinie.

Na przykład, jeśli budżet rodzinny jednego z partnerów obejmuje wydatki wyłącznie dla siebie, jest mało prawdopodobne, aby zadowolić drugą połowę. W takim przypadku psychologowie zalecają opracowanie indywidualnych planów wydatków, a następnie ich porównanie, skupiając się na podobieństwach, a nie sporach.

Kompatybilność partnerska między mężczyznami i kobietami jest kluczem do udanego związku i silnej rodziny w przyszłości.

Zgodność psychologiczna mężczyzny i kobiety

Ta koncepcja obejmuje możliwość długoterminowej komunikacji między partnerami, gdy nie ma to wpływu, lub mają pozytywne cechy charakteru obu z nich. Zgodność psychologiczna jest ważna nie tylko w relacjach małżeńskich, ale także w biznesie, przyjaźni itp.

Aby przetestować tę jakość, psychologowie zalecają następującą procedurę:

  • Weź kawałek papieru, podziel go na dwie części. Następnie, w jednej kolumnie, wypisz pozytywne cechy partnera, a w drugiej te, które denerwują;
  • Oceń, który z list jest dłuższy;
  • Zastanów się poważnie, jakie cechy możesz zaakceptować i jakie cechy charakteru nie możesz zaakceptować, nawet pomimo wielkiej i namiętnej miłości.

Aby określić psychologiczną zgodność mężczyzn i kobiet, zaleca się również przeprowadzenie przeglądu wartości moralnych przyszłych małżonków. Na kartce papieru każdy z partnerów musi zapisać swoje główne cele życiowe i nadać im priorytet (rodzina, pieniądze, kariera, uznanie). Następnie, w ten sam sposób, należy wymienić możliwe obowiązki każdego członka rodziny. Na koniec należy porównać powyższe: im więcej podobieństw w wymienionych punktach, tym lepsza zgodność partnerów. Jeśli małżonkowie mają różne priorytety w życiu, w przyszłości może to powodować poważne spory.

Zgodność seksualna mężczyzny i kobiety

Ten czynnik jest daleki od ostatniego miejsca w życiu rodzinnym, ponieważ często okazuje się, że osoba, która jest blisko duchowo, podziwia swoje działania, w łóżku nie jest dobrym partnerem. Przyczyną jest z reguły słaba kompatybilność fizyczna mężczyzn i kobiet.

Zgodnie z temperamentem seksualnym wyróżnia się trzy różne typy: silny, średni i słaby. Każda osoba od urodzenia ma określony poziom hormonów płciowych, więc stopień aktywności seksualnej jest inny dla każdego i pozostaje niezmieniony przez całe życie.

Ludzie o silnym temperamencie seksualnym charakteryzują się wczesnym rozwojem seksualnym. Dla nich seks jest bardzo ważny i zajmuje określone miejsce w światopoglądzie. Codzienne relacje seksualne są normą dla tego typu osób. Fizycznie charakteryzują się niskim lub średnim wzrostem i zwiększonym owłosieniem powłoki, co tłumaczy się wysokim poziomem testosteronu.

Ludzie o słabym temperamencie seksualnym zaczynają żyć seksualnie znacznie później niż ich rówieśnicy o wysokiej aktywności seksualnej. Fizyczna zgodność mężczyzn i kobiet o silnych i słabych temperamentach jest praktycznie zerowa. Te ostatnie są zwykle monogamiczne, ich rodziny są silne, a liczba rozwodów w takich małżeństwach jest minimalna. Posiadacze słabego temperamentu uprawiają seks raz w tygodniu, ale resztę energii spędzają na uduchowionych rozmowach i tworzeniu romantycznego nastroju. Najczęściej są to wysocy mężczyźni i kobiety o szczupłej budowie ciała. Dziewczyna z reguły ma wąskie biodra i małe gruczoły sutkowe, a faceci mają postacie kobiece o słabym stopniu owłosienia.

Osoby o przeciętnym temperamencie seksualnym mają różne preferencje seksualne i mieszczą się w przedziale między typami opisanymi powyżej.

Określenie kompatybilności seksualnej jest bardzo ważne, ponieważ problemy w życiu osobistym zaczynają się dokładnie wtedy, gdy partnerzy budują swoje relacje, nie biorąc tego pod uwagę.

Podsumowując, warto zauważyć, że pełna zgodność mężczyzn i kobiet jest możliwa tylko dzięki wspólnym wysiłkom i jednoczeniu interesów małżonków. Codzienne małe kroki w tym kierunku pozwalają na uzyskanie długiej i szczęśliwej relacji między dwojgiem ludzi w przyszłości.