Kryzys rodzinny

Chęć założenia rodziny przez dwoje ludzi nie zawsze świadczy o ich gotowości do podjęcia tak ważnego kroku. Pierwszy okres wspólnego życia zawsze wydaje się idealny, ale stopniowo zaczynają pojawiać się różnice między małżonkami. Prowadzi to do kryzysu w relacjach rodzinnych, co wiąże się z dość obiektywnymi przyczynami. Nowożeńcy nie wypracowali jeszcze wspólnych poglądów na wiele tematów. Małżonkowie z „doświadczeniem” również często napotykają problemy w związkach. Z czasem zarówno ludzie, jak i ich poglądy na temat wartości życiowych ulegają zmianie.

Psychologia rodziny: kryzysy

Prawie każda para żyjąca razem przez pewien czas, na niektórych etapach życia, boryka się z kryzysem relacji rodzinnych. Jest to całkiem naturalne, ponieważ tak zwana „komórka społeczeństwa” jest rodzajem rosnącego organizmu. Ma takie same okresy życia jak każda jednostka: noworodek, niemowlęctwo, dzieciństwo, okres dojrzewania, dojrzałość. Przejściu z jednego okresu do drugiego zawsze towarzyszą problemy, które znajdują odzwierciedlenie nie tylko w samej osobie, ale także w jej bliskich ludziach.

Pod tym względem w psychologii relacji rodzinnych kryzysy są, co dziwne, wskaźnikiem postępującego rozwoju życia małżeńskiego. Wskazują, że para osiągnęła pewien próg przejściowy, po którym rozpoczyna się następny okres lub związek ustaje. Zachowanie rodziny w tym trudnym momencie zależy przede wszystkim od samych małżonków, od tego, jak bardzo są gotowi na wzajemne zrozumienie.

Kryzysu w stosunkach rodzinnych nie należy uważać za coś, co dzieje się tylko raz i nie jest już powtarzane. Zarówno w życiu indywidualnym, jak i rodzinnym wydarzenia, które mają raczej krytyczne konsekwencje, nie zdarzają się tak rzadko. Średnio każda para może napotkać około pięciu tzw. Stanów przejściowych, które prowadzą do szczególnego kryzysu w stosunkach rodzinnych. Pojawiające się problemy mają pewne przywiązanie do doświadczenia małżonków mieszkających razem.

Kryzys w stosunkach rodzinnych według lat

Trudności w zrozumieniu między małżonkami są charakterystyczne dla niektórych przejściowych chwil w życiu razem. Według psychologów kryzysy w relacjach rodzinnych według roku rozkładają się następująco:

  • Pierwsza rocznica ślubu. Przyczyna niezgody jest powszechna - ludzie zdejmują „różowe okulary” i widzą drugą połowę w naturalnym świetle. Istnieje pewna ponowna ocena relacji, w wyniku której para zaczyna uczyć się szukać kompromisów lub różnic;
  • Trzy lata małżeństwa. Niegdyś wzniosłe uczucia małżonków stopniowo stają się nudne, a pojawienie się dziecka i troska o niego przyczyniają się do oddzielenia żony od męża;
  • Siedem lat od dnia ślubu. Główną przyczyną kryzysu relacji rodzinnych w tym okresie jest ich monotonia i przewidywalność. Dziecko dorasta, co pozwala kobiecie wyrwać się z czterech ścian i rozpocząć karierę. Z reguły na tym etapie istnieje realne ryzyko zdrady, częściej - od człowieka;
  • Piętnaście lat życia małżeńskiego. Dawno, dawno temu młodzi kochankowie, mężczyzna i kobieta stają się w tym czasie dość dojrzałymi ludźmi. Kryzys relacji rodzinnych, zbiegający się latami z osiągnięciem małżonków lub jednego z nich w tzw. Wieku średnim, powstaje w wyniku ponownej oceny wartości życiowych;
  • Dwadzieścia lat po ślubie. Pomimo tak długiego okresu wspólnego życia okres ten jest dość krytyczny. Wraz z odejściem dojrzałych dzieci małżonkowie często czują się wobec siebie „niepotrzebni”.

Jak przezwyciężyć kryzys relacji rodzinnych

Rodzina jest tym, czego potrzebuje każdy człowiek, ponieważ samotność nikogo nie uszczęśliwia. Jeśli mężczyzna i kobieta podjęli kiedyś wspólną decyzję, aby żyć razem, powinni być przygotowani nie tylko na przyjemne chwile tego współistnienia, ale także na okresowo pojawiające się trudności.

Aby zachować uczucia do małżonków, bardzo ważne jest nauczenie się, jak przezwyciężyć kryzys relacji rodzinnych. Problemy pojawiają się w pewnych okresach życia i mają różne przyczyny. Dla ich skutecznego rozwiązania konieczne jest zrozumienie, co powoduje pewne trudności w związku. Pozwala to każdemu małżonkowi odpowiednio zareagować na krytykę partnera. Jednak pomimo współczesnej „równości płci” można zauważyć znaczącą różnicę między rolami, które odgrywają one w życiu razem.

Tworzenie rodziny jest w większym stopniu przywilejem mężczyzny. To on odgrywa wiodącą rolę w tym procesie, ponieważ przedstawiciel silnej połowy ludzkości z reguły jest pierwszym, który wybiera swojego przyszłego partnera i składa jej ofertę. Po rozpoczęciu wspólnego życia role kardynalnie się zmieniają. Uratuj rodzinę i zrozum, jak przezwyciężyć kryzys relacji rodzinnych, w większym stopniu dzięki sile kobiety. Może nie tylko zatrzymać mężczyznę, ale także odepchnąć go od siebie.

Oczywiście, aby bezboleśnie przejść przez wszystkie trudności życiowe, konieczne są wysiłki obu partnerów. Przede wszystkim należy nauczyć się słuchać i słuchać siebie nawzajem - pomoże to zrozumieć istotę roszczeń każdej ze stron. Równie ważne jest osiągnięcie pewnego kompromisu, ponieważ tylko wzajemne ustępstwa pozwolą znaleźć wyjście z kryzysu stosunków rodzinnych. Zapisanie uczuć jest niemożliwe bez dodania do nich świeżych notatek, dlatego ważne jest, aby unikać jednolitości we wszystkich typach wspólnych relacji.

Życie rodzinne wymaga od małżonków zrozumienia i poszanowania bratniej duszy. Początkowa pasja stopniowo ustępuje miejsca głębszym uczuciom opartym na miłości, czułości, trosce. Jeśli wszystko to jest dostępne, para nie boi się żadnych kryzysów w relacjach rodzinnych. Kobieta z natury jest bardziej elastyczna niż mężczyzna, w przypadku takich problemów może odegrać ważną rolę w ich rozwiązaniu.