Arenowirusy

Arenowirusy (Arenavirus; Lat. Arena - piasek + Lat. Virus - trucizna) - rodzaj wirusów zawierających RNA o średnicy wirionów 50-300 nm. Właścicielami arenowirusów są bezkręgowce i kręgowce; widok typu - wirus limfocytowego zapalenia naczyniówki; poszczególne gatunki są chorobotwórcze dla ludzi.