Postępująca atrofia płucna

Postępująca atrofia płucna (atrofia pulmonalis progressiva; а- - negatywna. Część + grecka. Trophe - odżywianie; synonimy: idiopatyczna atrofia płucna, zanik płuc) - choroba niejasnej patogenezy i etiologii; charakteryzujący się narastającym zanikiem tkanki płucnej z utworzeniem gigantycznej jamy, zwykle w obrębie jednego płata płuca.