Patologiczny wpływ

Patologiczny afekt - krótkie zaburzenie psychiczne występujące w odpowiedzi na nagły, intensywny uraz psychiczny; wyraża się to poprzez koncentrację świadomości na traumatycznych doświadczeniach, po której następuje skuteczne rozładowanie, a następnie ogólny relaks, obojętność i często głęboki sen; charakteryzuje się pełną lub częściową amnezją przystającą.