Aerootyt

Zapalenie płuc (zapalenie pęcherza; greckie aer, eros - powietrze, powietrze + grecki od nas, otos - ucho + lat. It (forma słowa. Sufiks) - zapalenie) - zapalenie ucha środkowego, które jest spowodowane barotraumą podczas lotu samolotem.

Przydziel:

  • Ostre zapalenie pęcherza (acootitis acuta) - charakteryzujące się krwotokami w błonie bębenkowej, w niektórych przypadkach - pęknięciem, ostrym bólem, hałasem i dusznością w uszach;
  • Zapalenie pęcherza przewlekłego (aerootitis chronica) - z powodu procesów zwłóknieniowych w jamie bębenkowej, które występują po ostrej postaci choroby z krwotokiem; charakteryzuje się szumem usznym, uporczywym ubytkiem słuchu, sztywnością i cofaniem błony bębenkowej.