Aeroneuroza

Aeroneuroza (historia; grecki aer, eros - powietrze, powietrze + grecki. Neuron - nerw, żyła związana z układem nerwowym, nerwy + grecki. -? Sis (forma słowa. Sufiks) - choroba) - nerwica u pilotów, która jest powiązana ze specyfiką latania (napięcie emocjonalne, lęk wysokości), często z incydentami związanymi z działalnością zawodową; Termin ten był używany we wczesnych etapach rozwoju lotnictwa.