Amutacja Biry

Amputacja Bira (A.K. G. Bier, niemiecki chirurg, 1861-1949; amputacja latynoska, z amputatora - cięcie, cięcie) - cięcie kościowo-plastyczne dolnej części nogi w środkowej trzeciej części, w którym poprzeczna trocina kości pokryta jest płatem okostnej kości z kory kości piszczelowej, tworząc kikut podtrzymujący.