Indeks helminthocenotic

Indeks helminthocenotic (greckie helminy, helminthos - robak, robak + grecki. Koinos - ogólnie) - stworzony w 1928 r. Przez K. I. Skryabina i P. S. Schulza, formę do rejestrowania wyników masowego badania populacji w celu wyrażenia jej poziomu zakażenia różnymi robakami robakimi.

Przydziel indeks helminthocenotic:

  • Gatunek - pokazujący skład gatunkowy robaków pasożytniczych znalezionych w badanej grupie populacji;
  • Klasa - wyświetla skład klas robaków znalezionych w badanej grupie populacji.