Masa Heroty

Masa Gerotha (D. Gerota, rumuński anatom i chirurg, 1867–1939) - zawiesina wstrzykiwana do krwi i naczyń limfatycznych zwłok w celu wytwarzania preparatów anatomicznych; składa się z drobno zmielonych nierozpuszczalnych w wodzie farb zmieszanych z lakierem rozcieńczonym mieszaniną eteru i chloroformu; podczas odparowywania płynnych składników mas Gerota farba osadza się na ścianach naczyń krwionośnych.