Xantopsia

Ksantopsja (ksantopsja; grecki. Ksantos - żółty + opsis - widzenie) - jedna z wad wzroku, w której osoba widzi wszystkie przedmioty pomalowane na żółto; występuje na tle zatrucia azotynem amylu, kwasem pikrynowym, santoniną, może również być objawem żółtaczki i wielu innych chorób.