Małe kanały podniebienne

Małe kanały podniebienne [canalcs palatini minores - PNA (anatomiczna nomenklatura Paryża); canales palatini - BNA (Anatomical nomenclature of Basel), JNA (Anatomical nomenclature of Jena)] - kanały kostne zlokalizowane w piramidalnym procesie prostopadłej (pionowej) płytki kości podniebiennej; otwarte dziury, w których przechodzą małe żyły podniebienne, tętnica i nerw tytułowy.