Metoda Barkera-Summersona

Metoda Barkera-Summersona (S. B. Barker; W. N. Summerson) jest metodą kolorymetryczną do ilościowego oznaczania kwasu mlekowego we krwi, opartą na tworzeniu się z niego aldehydu octowego po podgrzaniu z kwasem siarkowym, który tworzy związek fioletowy podczas reakcji z paraoksydifenylem.