Tabela słów wojownika

Tablica słów Voyacheka (V. I. Voyachek, radziecki otorynolaryngolog, 1876–1971) - tabela zawierająca słowa używane do badania percepcji mowy szeptanej, podzielona na dwie grupy: Grupa I - zawierająca dźwięki o niskiej częstotliwości, odbierane z odległości 5 m; II - zawierający dźwięki o wysokiej częstotliwości, które są odbierane z odległości 20 m.